Kvalitetsstyring

Alle vores produkter er CE-mærkede

Krav til komponenter af stål og aluminium


Virksomheder, der fremstiller komponenter af stål eller aluminium til bl.a. byggeriet, har fået krav til konstruktion og udførelse. Simple konstruktioner har fået simple krav, mens der bliver stillet større krav om planlægning og styring til konstruktioner, hvor der kan være følgevirkninger ved nedbrud.


En lang række varer er underlagt de europæiske krav om CE-mærkning. Mærkningen betyder, at produktet er vurderet i henhold til sikkerhed og derfor kan sælges frit over landegrænser inden for EU.


De fleste byggevarer er i dag CE-mærket - mursten, gipsplader, træspær, vinduer, cement, bolte o.l. - og som noget af det sidste er kravet nu kommet til stål- og aluminiumskomponenter, hvor bærende dele af stål eller aluminium til byggeri har skulle være CE-mærket siden 1/7 2014.


Langt det meste stål og aluminium til byggeri er omfattet af mærkningskravet bl.a. spær, søjler, bjælker, altaner, trapper, rækværk, beslag, bæringer, facadebeklædning, kalvehytter på marken og carporte.


Andre brancher eller områder vil givet fremover stille samme krav til leverede stål- og aluminiumskomponenter f.eks. Vejdirektoratet, vindmølleindustrien, energiselskaber og maskinindustrien.


 


EUROCODES


Ifølge det danske bygningsreglement skal beregninger og konstruktion leve op til europæiske byggenormer. Den europæiske forordning på området - 305/2011 - stiller krav om harmonisering og CE-mærkning af byggevarer og om anvendelse af harmoniserede standarder herunder EUROCODES.


EUROCODES for bygningsstål – serien DS/EN 1993-1 stiller videre krav om anvendelse af udførelsesstandarderne DS/EN 1090 serien, og i disse stilles bl.a. krav om kvalitetsstyring efter DS/EN ISO 3834 serien.


Det vil typisk være bygherre, rådgivende ingeniører eller arkitekter, der anvender EUROCODES som grundlag for deres beregninger, men en lang række virksomheder har egen konstruktionsafdeling eller beregner selv f.eks. en søjle til en murer, og de vil fremover også være omfattet af kravet om anvendelse af EUROCODES.


Dokumentationskravene i EUROCODES omfatter, ud over beregninger, tegninger, planer, betingelser o.a. - også et lille men meget betydningsfuldt ord EXC efterfulgt af et tal mellem 1 og 4 (se Udførelsesklasser nedenfor).

Denne oplysning fortæller i princippet alt om udførelsen til den virksomhed, som skal fremstille delen. Kravene er beskrevet i de 2 europæiske standarder DS/EN 1090-2 for stålkomponenter (herunder rustfri) og DS/EN 1090-3 for aluminium.

Disse standarder er gældende fra 1. januar 2009, hvorfor de SKAL følges i dag.


Kravene i EUROCODES er minimumskrav. Kunden kan stille yderligere krav og kan også stille krav om CE-mærkning allerede nu - dette skal så ske efter standarden DS/EN 1090-1. For at få tilladelse til at CE-mærke, skal virksomheden have indført et kvalitetsstyringssystem og være certificeret af et godkendt organ.


 


Udførelsesklasser


Kravene til en stålkonstruktion er komplekse og afhænger af udførelsesklasse og delvis af stålkvalitet, belastninger, materialetykkelse m.m.


En konstruktion kan bestå af flere udførelsesklasser.


Hvis der ikke er opgivet en klasse, skal EXC2 altid anvendes.


Det er rådgiver/konstruktør, der bestemmer klassen, og der vil derfor sandsynligvis forekomme nogle udsving.


Nedenstående beskrivelse er ikke fyldestgørende, da flere ting bl.a. materialevalg og statisk/dynamisk belastning spiller ind i klassificationen.


UDFØRELSESKLASSE


EXC1: Forventes ikke at få meget betydning. Benævnes ofte ”cykelstativklassen”. Kunne måske blive foreskrevet for et mindre maskinhus på landet kun med statisk belastning og max stål S275.


EXC2: Anvendes ved normalt byggeri.


EXC3: Bliver foreskrevet, hvis den bærende konstruktion bl.a. er over 12 m høj (varierer for forskellige typer bygninger).


EXC4: Højhuse og større stadions.


 


Kvalitetsstyring


Kvalitetsstyring efter f.eks. ISO 3834 er en beskrivelse af, hvordan en virksomhed sikrer, at alle funktioner gør det rette i alle situationer, og hvordan virksomheden vil leve op til evt. krav til f.eks. svejsning og CE-mærkning.


Kvalitetsstyring skal normalt beskrives i procedurer (en kvalitetsstyringsmanual) og kan/skal efterfølgende certificeres.


Kvalitetsstyring skal tage udgangspunkt i standardserien DS/EN ISO 3834. Der er 3 modeller:


3834-4: Meget lempelige krav (til EXC1)

3834-3: Standardkrav (til EXC2)

3834-2: Fuld kvalitetsstyring (til EXC3 og 4)

Standardkravene er bl.a. krav til kravgennemgang, brug af certificerede svejsere, brug af svejseprocedurer (WPS), brug af svejsekoordinator, inspektioner, krav til udstyr m.m. Desuden bør der indgå elementer fra ISO9000.

Systemet skal dokumenteres med procedurer.


 

Svejsecertifikat og svejseprocedurer (WPS)


For at en svejser kan få et certifikat, skal han/hun aflægge prøver i de materialer, de svejsemetoder og de svejsestillinger/svejsetyper, virksomheden bruger. Den enkelte prøve kan være enten svejsning af et rør eller svejsning af en kantsøm og en stumpsøm, hvis begge anvendes i virksomheden. Prøven kan laves på virksomheden som ”værkstedscertificering” eller på en svejseskole som ”skolecertificering”.


Svejseprocedurer (WPS) er beskrivelser af, hvilken tråd og gas der skal bruges, strømstyrke, trådhastighed, fugetildannelse m.m. Der er flere muligheder for at udarbejde WPSer:


På baggrund af tilsatsmaterialets specifikationer: Kan i princippet laves af virksomheden selv ellers købes på bl.a. svejseskoler eller hos FORCE. Kan anvendes til EXC2 med max stål S275.

Standardprocedure:                                               I foråret 2012 er svejsemaskineproducenterne begyndt at tilbyde WPSer på specifikke maskiner. Kan anvendes til EXC2 med max stål S355.

På baggrund af svejseprocedureprøvning:           Kan anvendes til EXC2 og skal anvendes til EXC3 og 4.